Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :21-05-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
21-05-19
20-05-1919,81,64,15,01,05,23,99,42,69Ăn đề 64188
19-05-1954,08,40,33,73,51,76,64,00,18Trượt179
18-05-1984,02,49,55,61,14,26,29,24,01Ăn đề 49189
17-05-1963,79,51,98,52,88,21,53,19,58Trượt199
16-05-1978,22,32,01,02,55,46,00,36,54Ăn đề 36151
15-05-1951,03,28,42,19,79,45,80,87,15Ăn 19178
14-05-1930,03,42,52,26,14,66,38,60,21Trượt162
13-05-1905,32,33,25,94,71,76,13,51,23Trượt174
12-05-1991,86,06,77,53,96,05,20,18,02Ăn đề 86190
11-05-1914,00,89,86,36,35,41,40,99,66Ăn 00168
10-05-1947,13,23,82,67,73,35,25,20,11Ăn đề 35170
09-05-1998,89,57,25,10,69,59,52,04,80Ăn 52180
08-05-1924,44,65,39,17,28,78,72,32,55Ăn đề 28166
07-05-1980,49,44,30,77,55,20,43,17,15Ăn đề 30199
06-05-1949,87,54,43,51,60,90,75,68,42Ăn 42170
05-05-1993,65,84,13,78,80,43,60,94,73Trượt151
04-05-1901,27,71,05,84,39,28,52,61,24Ăn đề 71199
03-05-1916,55,77,49,47,17,08,10,43,38Trượt150
02-05-1924,52,64,54,44,08,61,67,66,60Ăn 61178
01-05-1937,17,88,24,41,57,28,54,74,73Ăn đề 41187
30-04-1989,07,18,64,06,62,44,77,73,56Ăn đề 06181
29-04-1978,90,37,97,74,89,08,17,54,91Ăn đề 17196
28-04-1913,44,47,49,48,94,53,19,92,27Ăn đề 19198
27-04-1985,23,69,98,31,29,29,55,08,91Ăn đề 29158
26-04-1927,53,88,36,95,46,02,58,40,92Ăn đề 02193
25-04-1909,51,82,38,87,19,41,88,89,29Ăn đề 88158
24-04-1919,77,50,87,42,40,86,82,03,31Trượt171
23-04-1941,08,29,83,07,25,43,10,01,99Ăn đề 41180
22-04-1923,06,94,61,81,42,04,52,36,44Trượt179
21-04-1933,46,39,03,64,86,71,65,87,24Ăn đề 03154
20-04-1954,63,24,58,97,26,21,89,05,33Ăn đề 97171
19-04-1995,28,35,52,39,46,81,88,49,89Ăn đề 88156
18-04-1988,70,49,26,21,68,06,99,78,60Ăn đề 99156